Generalforsamling

Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A.

Ordinær generalforsamling  afholdes

24. Marts 2020 kl. 19:30 i Skærbækhus, Skolevej 1, Skærbæk, 7000 Fredericia

Dagsorden

www.yourdomain.com

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Den reviderede årsrapport for år 2019 forelægges til godkendelse

4.    Budget for år 2020 fremlægges til godkendelse

5.    Takstblad for år 2020 forelægges

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant

10.   Eventuelt


Mød op

Du er rigtig velkommen. Husk, drikkevand er vores vigtigste næringsmiddel.

Efter generalforsamlingen (som typisk tager ca. en halv time) er vandværket vært for et mindre traktement i form af smørebrød og et glas vin, øl eller sodavand. Du kan også få drikkevand, det smager fremragende.